KHD team

Košické Hanusove Dni

Okrem už spomenutých:

Dramaturg

Michal Čop

[email protected]… a nespočetné množstvo dobrovoľníkov