Q11A6629

Bratislavské Hanusove dni

Riaditeľ festivalu a šéfdramaturg

Juraj Šúst

kancelaria@slh.sk


Produkcia

Rebeka Lukáčová

rebeka.lukacova@slh.sk


Marketing

Veronika Bočkayová

veronika.bockayova@slh.sk


Fundraising

Dmitrij Olšovský

dmitrij.olsovsky@slh.sk


Dramaturg

Michal Čop

michal.cop@slh.skKošické Hanusove dniRiaditeľ festivalu a šéfdramaturg

Juraj Šúst

kancelaria@slh.sk


Produkcia

Rebeka Lukáčová

rebeka.lukacova@slh.sk


Marketing a Fundraising

Veronika Bočkayová

veronika.bockayova@slh.sk


Dramaturg

Michal Čop

michal.cop@slh.sk… a nespočetné množstvo dobrovoľníkov!!!