Hanusove dni chcú spájať vieru s rozumom, inšpirovať pre hľadanie Pravdy, Dobra a Krásy a tiež ukázať, že kresťanstvo “nie je spomienkou na minulosť, ale veľmi živou a skutočnou realitou.” (Benedikt XVI.) Festival je určený tak akademickej verejnosti ako aj širšiemu publiku. Môžete sa tešiť na niekoľko večerov plných diskusií a prednášok z oblasti politiky, teológie, psychológie či iných spoločenských vied. Takisto máme pre vás pripravené sprievodné podujatia (duchovné aj umelecké).

K O N V E R Z I E

Témou tohto ročníka budú Konverzie.

Konverzie ku katolicizmu aj smerom von z neho. Veľké životné obraty, zmeny politického presvedčenia, ideologické pretváranie jazyka, nové formy evanjelizácie či premeny kostolov na desakralizované miesta. Čo majú spoločné a odlišné konverzie k tradičnej viere, respektíve od tradičnej viery k novým formám sekulárnych náboženstiev?

Nový formát Night talks

Slovami Josepha Ratzingera, žijeme v kultúre, kde pena pochybností špliecha do úst tak veriacim, ako aj neveriacim. Je si neveriaci istý svojou nevierou? A čo znamená veriť? V novej sekcii Night talks sa budeme o konverziách a dekonverziách rozprávať existenciálne a nábožensky. Namiesto politických konfrontácií, úprimný, priateľský a nemilosrdne pravdivý rozhovor o tých najdôležitejších otázkach ľudského života. Ako keby sa pri figovníku stretla Simona Weilová s Augustínom Aureliom a do ich rozhovoru by sa po chvíľke váhania zapojil alter ego Jaymesa Joyca, mladý umelec Stephen Dedalus...

Fotka spoločenstva SLH

Kto stojí za Hanusovými dňami?

Organizátorom festivalu je Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH).

Víziou SLH je byť komunitou kompetentných a angažovaných kresťanov, ktorí poznajú a žijú svoju vieru. Vďaka tomu sú schopní prinášať Krista do verejného života - politiky, médií, umenia a kultúry na Slovensku.

Preto za svoje poslanie považujeme intelektuálno-duchovnú formáciu mladých a spoločenskú angažovanosť. Formáciu uskutočňujeme prostredníctvom formačno-akademických programov, ktoré od roku 2002 realizujeme v Bratislave a od roku 2015 aj v Košiciach. O angažovať sa usilujeme práve prostredníctvom festivalu Hanusove dni, ktorý sa taktiež koná v Bratislave aj Košiciach. Okrem toho ku kresťanskej kultúre prispievame verejnými diskusiami, prednáškami, publikačnou činnosťou a mediálnymi výstupmi, či organizáciou petícií, verejných zhromaždení a ďalšími aktivitami občianskeho života v hnutí pro-life, iniciatívach ako Zastavme hazard, Pamätaj, Za slušné Slovensko a iné.

Z prostredia SLH vzišlo už približne 15 ďalších projektov a organizácií, ktoré sa angažujú na poli kresťanskej kultúry. Medzi nich patrí napríklad Kolégium Antona Neuwirtha, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku alebo portál Zastolom.

Fotka Ladislava Hanusa

Kto bol Ladislav Hanus?

Ladislav Hanus bol slovenským katolíckym kňazom, ktorý sa snažil o pozdvihnutie viery a kultúrneho života Slovákov. Jeho túžbou bolo, aby kňazi aj veriaci nežili svoje náboženstvo iba zvykovo, bezmyšlienkovo a pohodlne, ale aby spirituálne a ideovo zakorenení dokázali formovať život spoločnosti.

„Človek svojej rozumnosti najviac zadosťučiní, keď sa venuje podstate, zákonom, poriadkom, atribútom bytia ako takého, čiže filozofickému mysleniu.“ Ladislav Hanus

Náš Romano Guardini. Nevieme si predstaviť, že by mestský akademický festival nosil meno niekoho iného. Ladislav Hanus bol katolíckym filozofom, teológom, prekladateľom, interpretátorom literárnych diel, znalcom sakrálneho umenia a zakladateľom filozofie kultúry na Slovensku.