en sk
illustration-123
Cirkev

Marek Orko Vácha: Je viera folklór?

Pohľad Marka Orku Váchy na odlišné žitie viery v súkromí a na verejnosti a ďalšie paradoxy súčasného kresťanstva.
Hosts:
1. Je viera súkromná vec, alebo patrí aj do verejného života? 2. Ako je možné mať plné kostoly a zároveň veľkú mieru korupcie a rozvodov? 3. Ako sa má kresťanstvo prejavovať vo verejnom živote a v súčasnej kultúre?
Pohľad Marka Orku Váchy na odlišné žitie viery v súkromí a na verejnosti a ďalšie paradoxy súčasného kresťanstva.
Marek Orko Vácha

Marek Orko Vácha

Marek Orko Vácha je v našich končinách známym menom. S mladými pracuje a pracoval zo všetkých strán: ako akademik na lekárskej fakulte, ako duchovný v pražskej akademickej farnosti, ako angažovaný skaut, či stredoškolský učiteľ v Brne a tiež ako kaplán na moravskom vidieku. Jeho najnovšia kniha, Nevyžádané rady mládeži, čerpá práve z tejto bohatej pastoračnej činnosti.