• Čo znamená výsledok volieb pre Ameriku?
  • Čo pre svet a Slovensko?
  • Čo pre kresťanov?

Americké voľby 2020 boli prelomové. Potvrdili rozčesnutie Ameriky na dva nekompatibilné svetonázorové tábory: prichádzajúci svet ekologickej konverzie, globálneho multikulturalizmu a nového digitálneho humanizmu proti starému svetu osobnej slobody, rodinného života, lokálnej komunity a kresťanských tradícii. K Bidenovi sa hlásia akademické, kultúrne aj technologické elity, Trump je hrdinom „obyčajných ľudí“ a nedeľných kresťanov, ten, kto v ich mene povie aj veci, ktoré sa dnes nesmú hovoriť. Čo prinesie zrážka dvoch svetov a víťazstvo prvého z nich?

Roman Joch

Roman Joch

Roman Joch je riaditeľom inštitútu pre výskum práce a rodiny pri slovenskom Ministerstve práce. V jeho rodnej Českej republike pôsobil ako konzervatívny politik, publicista, politický komentátor a prekladateľ. V minulosti pôsobil ako poradca českého premiéra pre oblasť zahraničia a ľudských práv. Je častým hosťom rozhlasových a televíznych relácií. Medzinárodným vzťahom sa venuje, okrem iného, aj vo svojich knihách. Od roku 2003 bol riaditeľom Občianskeho inštitútu. Tvrdí, že pre západnú civilizáciu nie je islamizmus existenciálnou hrozbou. Najväčšou hrozbou je pre nás, podľa neho, strata viery vo vlastné civilizačné vedomie a poslanie.

Miriam Lexmann

Miriam Lexmann

Miriam Lexmann v súčasnosti pôsobí ako poslankyňa v Európskom parlamente. Pred jej zvolením pôsobila ako riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. Okrem pozície Radcu v Rade Európy a v Európskom parlamente, pôsobila Miriam tiež ako osobitný stály zástupca NR SR pri Európskom parlamente a inštitúciách EÚ. V rámci rozsiahlej spolupráce so slovenskými a medzinárodnými neziskovými organizáciami sa tiež venuje oblasti rozvoja demokracie a ľudských práv vo svete. Na tieto témy pravidelne publikuje v zahraničných médiách.

Miriam vedie niekoľko projektov s cieľom eliminovať dezinformácie a nepravdu na internete a postaviť pravdu do centra politického diskurzu v Európe. Je tiež členkou správnej rady Nadácie Antona Tunegu a poradcom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) pre zahraničné a európske otázky.

Robert-Royal.jpg

Robert Royal

Robert Royal is an american academic, president of Faith and Reason institute and editor in chief of journal The Catholic Thing. He studied in Brown University, Rhode Islande a achieved a doctoral degree in Comparative Literature in Catholic University of America, Washingtone DC. He is autor of a number of publications, translated into other languages. From this list we will mention the last one: Columbus and the Crisis of the West. This year he was named the first St. John Henry Newman Visiting Chair in Catholic Studies at Thomas More College in New Hampshire.

Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak

Aktuálne pôsobí ako interný doktorand na Univerzite Karlovej v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje dejinám katolíckeho politického myslenia v 20. storočí. Bakalárske štúdium politických vied absolvoval v Heidelbergu a v Cambridgei, magisterské z dejín na Oxforde. Absolvoval Kolégium Antona Neuwirtha a spolupracuje so Spoločenstvom Ladislava Hanusa, kde vedie akademické semináre a spolupripravuje festival Bratislavské Hanusove dni. V uplynulom volebnom období pôsobil ako politický poradca v NR SR.