• Bol zákaz verejných sv. omší potrebný alebo išlo o narušenie náboženskej slobody?
  • Čo z noviniek v náboženskej praxi by malo ostať a v čom je potrebné sa vrátiť späť?
  • Ako sa slovenská cirkev vysporiadala s koronakrízou? Čo sme zvládli a čo nie?

Koronakríza postavila pred mnohé výzvy aj slovenskú cirkev a veriacich. Zažili sme zatvorené kostoly a zákaz verejných bohoslužieb. Kňazi boli odrazu odrezaní od svojich veriacich a veriaci od sviatostí, aj keď obchody a pneuservisy mohli ostať otvorené. Keď sa zas začalo hovoriť o uvoľnení protiepidemilogických opatrení, kostoly sa dostali na jednu rovinu s barmi, fitnescentrami a divadlami. Počas koronakrízy sa zmenila prax prístupu k eucharistii, mnohí objavili čaro online vysielania sv. omší a náboženská prax sa ešte viac uchýlila do súkromia. Rozmer prípadného Božieho trestu v duchovnom vysvetľovaní krízy takmer úplne absentoval. O tom, čo o slovenskej cirkvi ukázala koronakríza bude diskutovať kresťanský politik Richard Vašečka, bývalý kancelár Konferencie biskupov Slovenska a publicista a prekladateľ z Košíc Mikuláš Hučko.

4061a.jpg

Mikuláš Hučko

Mikuláš Hučko pôsobí ako prekladateľ a tlmočník. Vyrastal v Prešove a po páde komunizmu sa venoval rozvoju gréckokatolíckej cirkvi. Pravidelne prispieva na webový portál christianitas.sk a spolupracuje s nadáciou Slovakia Christiana.

rišo.jpg

Richard Vašečka

Richard Vašečka je poslanec NR SR pre vzdelávanie, podpredseda klubu Kresťanská únia, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Medzi jeho hlavné agendy patrí podpora manželstva muža a ženy, praktická pomoc rodinám či boj proti hazardu. Roky pôsobil ako učiteľ náboženstva v Žiline, je tiež vedúci spoločenstva Nový Jeruzalema v rámci viacerých projektov prednáša po Slovensku na témy manželstva či vecí verejných. S manželkou Martou vychovávajú štyri deti

Anton Ziolkovský

Anton Ziolkovský

Anton Ziolkovský je farár obce Nová Lesná, odborný asistent na Katedre dogmatickej teológie Univerzity Komenského a bývalý dlhoročný výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska. Pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Kňazskú vysviacku prijal v roku 2002, po nej dva roky pôsobil ako kaplán v Kežmarku. Od septembra 2004 do júna 2008 žil v Ríme. V roku 2006 získal licenciát na Pápežskej univerzite sv. Gregora v Ríme a v roku 2009 doktorát na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V jeseni 2007 sa podieľal na založení Spoločenstva priateľov Ferka Skyčáka, ktoré vydáva teologický časopis Nové Horizonty, kde je výkonným redaktorom.

Michal Čop

Michal Čop

Pracuje v Kolégiu Antona Neuwirtha, kde má na starosti stredoškolské kolégiá. Po štúdiu v Bratislave a v Trnave sa vrátil bývať domov do Sniny. Je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa a dramaturgom festivalu Košické Hanusove dni. Je tiež spolupracovníkom denníka Štandard.