How do we understand what life is? Is there something more about living beings than their material components? Is the notion of a soul an archaic remnant of a pre-scientific age?
"Biology continues to offer us new and exciting insights into the world. These insights need to be integrated into a philosophical perspective that is richer than the reductive materialism that is often linked with the empirical sciences. In this endeavor, biology needs the philosophy of nature." William E. Carroll: The Limits of Life: Biology and the Philosophy of Nature, Public Discourse, Feb 26th, 2014) Prednáška s diskusiou bude v anglickom jazyku bez tlmočenia.

William E. Carroll

William E. Carroll

Dr. William E. Carroll je profesorom na Oxfordskej Univerzite na Fakulte teológie a náboženstva a členom Inštitútu Tomáša Akvinského. Prednáša teológiu a vedu v centre pre štúdium katolíckej teológie Blackfriars Hall, Univesity of Oxford. Sústreďuje sa na recepciu aristotelovskej vedy v stredovekom islame, judaizme a kresťanstve a na vývoj náuky o stvorení ex nihilo, ako aj na vplyv stredovekých diskusií o stvorení a prírodných vied na súčasnú analytickú vedu. Zaoberá sa aj výskumom fenoménom Galileo a inkvizíciou.

Je autorom viacerých kníh. V Slovenčine mu vyšla publikácia s názvom Stvorenie a veda (2012).
en sk