Sv. omšu celebruje opát Ambróz Martin Štrbák, O.Praem. v mimoriadnej forme rímskeho rítu, pri príležitosti 900. výročia od založenia Rádu premonštrátov.

O skladateľovi: Ľudovít Skalník (*1783) mal na starosti hudbu v Opátskom chráme v Jasove, ktorá počas jeho pôsobenia bola nebývalým spôsobom povznesená. Súdiac podľa náročnosti niektorých partov, pôsobili v Jasove v tom čase spolu so Skalníkom viacerí kvalitní hudobníci.

  • Sólisti: Lucia Knoteková (soprán), Gabriela Hübnerová (alt), Maksym Kutsenko (tenor) a Marián Lukáč (barytón)
  • hudobníci orchestra Štátneho divadla Košice

REZERVUJTE SI MIESTO NA: [email protected]

premonštrátsky kostol Najsvätejšej Trojice (Hlavná 67, Košice)

Podujatie sa koná v rámci Festivalu sakrálneho umenia.

Partneri podujatia: Fond na podporu umenia - Toto podujatie podporil z verejných zdrojov., Mesto Košice, Štátne divadlo Košice a tlačiareň Equilibria

1-Martin-Štrbák.jpg

Opát Ambróz Martin Štrbák

Opát Ambróz Martin Štrbák je jediný aktívny opát na Slovensku. Študoval na Konzervatóriu v Košiciach, neskôr katolícku teológiu na Slovensku aj vo Viedni. V roku 1991 vstúpil do rehole premonštrátov a o 6 rokov neskôr bol vysvätený za kňaza. V roku 2009 a vo veku 37 rokov bol zvolený za opáta Rádu premonštrátov. Pôsobil ako učiteľ hudby na konzervatóriu aj na Univerzite Komenského. V roku 2015 bol vymenovaný za profesora v odbore katolícka teológia. Je riaditeľom Premonštrátskeho gymnázia v Košiciach, venuje sa aj podnikateľskej činnosti.