illustration-059
Spoločnosť

Adam v aute, Eva na nákupoch

Profesorka fyziológie o rozdieloch medzi mužmi a ženami.
Hosts:
V čom muži a ženy myslia a konajú inak? Kde je príčina odlišnosti pohlaví? Čo hovorí na rodové rozdiely a rodovú rovnosť veda?
V čase volieb nebola z pätnástich členov našej vlády ani jedna žena. Nemáme schopné političky alebo staviame ženám neprekonateľné prekážky? Nemajú ženy na vedúce úlohy predpoklady a mali by sa radšej venovať pomáhajúcim profesiám? Či sme spiatočnícka antifeministická spoločnosť? K diskusiám o rodovej rovnosti alebo rovných príležitostiach patria aj vedecké otázky okolo fyziologických rozdielov medzi pohlaviami. Profesorka Daniela Ostatníková (známa aj vďaka široko zdieľanému a diskutovanému rozhovoru o rozdieloch medzi mužmi a ženami) príde hovoriť o tom, prečo sme si ako muži a ženy rovní, ale nie rovnakí a v čom sa odlišujeme. Pozrieme sa na rozdiely v kognitívnych schopnostiach mužov aj žien, vplyv testosterónu na to, kým sme a zistíme, či jej vedecké poznatky pobúria feministky alebo alfa samcov.
en sk