Môžem sa stať lepším človekom v zamestnaní? Má práca duchovný rozmer? Dá sa postojom k práci meniť druhých?

Pri dnešnom nastavení trhu práce a svete korporácií, kde občas trávime aj 12 hodín denne, sme naklonení vnímať pracovný život, súkromie a duchovný rast ako množiny bez prieniku. Mnoho mladých sa potýka s ťažkosťami, ako zladiť rodinný život s požiadavkami práce, prípadne svoj duchovný život a morálne zásady s tým, čo od nás očakáva náš “nine to five job”.

Prostredníctvom krátkej prednášky a následnej diskusie s Andrejom a Gabikou Buriankovými by sme chceli ponúknuť ucelený pohľad na “svätosť v každodennosti” - každý z nás je povolaný stať sa lepším človekom práve tam, kde sa nachádza a že pracovný život je miestom, kde sa dá toto povolanie naplniť. Pohľad na historický kontext a teologické pozadie “posväcovania práce, seba aj druhých”, moderovaný rozhovor z pohľadu manžela, manželky a celej rodiny vychádza zo spirituality Opus Dei, osobnej prelatúry Katolíckej cirkvi.
Andrej a Gabriela Buriankovci

Andrej a Gabriela Buriankovci

Za 21 rokov spoločného manželského života sa stali rodičmi šiestich detí. Žijú v Bratislave. Andrej pracuje ako manažér v medzinárodnej IT spoločnosti. Gabriela je na materskej dovolenke a dobrovoľnícky pracuje ako prevádzková riaditeľka v Súkromnej materskej škôlke Pramienok. Spoluzakladali, moderujú a vedú neziskový projekt „Akadémia rodiny“, ktorý sa špecializuje na organizovanie kurzov pre rodičov a manželov s cieľom podporiť ich v nezastupiteľnej úlohe -- výchove detí. Pred niekoľkými rokmi aktívne odpovedali na povolanie do Opus Dei.
en sk