• Na čo sú dobré ťažkosti, kríza, neúspechy a zlyhanie?
  • Prečo sú nevyhnutné pre naše ľudské i duchovné dozrievanie?

"Veď zlato sa čistí v ohni ..." (Sir 2,5)
Museli by sme Bibliu značne preškrtať, keby sme chceli ísť za Kristom bez skúšok či utrpenia. My kresťania nechceme prepadnúť trpiteľstvu, ale ani byť "nepriateľmi Kristovho kríža". Ako sa vyvarovať týmto extrémom? Ako sa vyhnúť lacnému kresťanstvu? Aj na tieto otázky nám ponúkne svoj inteligentný a miestami vtipný nadhľad česká rečníčka, spisovateľka a psychologička v pastorácii - Kateřina Lachmanová.

RNI-Films-IMG-BC489AE9-8C11-44F6-AC55-D240D37A54CC-scaled-e1604592822146.jpg

Kateřina Lachmanová

PhLic. Kateřina Lachmanová, THD. studied field of Economy in VSB - Technical University of Ostrava. After successful political coup in the country she decided to gain an evangelical experiences therefore attended the school in Malta. Afterward, Kateřina continuted to operate as an advisory service in Prag's Pastoral center. Then, she took up postgradual studies of Teology and Psychology in Rome. Furthermore, for the next 10 years, she devoted herself specifically to Psychotherapy and has delivered lectures in Catholic Teological faculty of Charles University in Prag. As managing chief editor, she contributed regurarly to Carmel Publishing House. Currently, Kateřina continues in same field of endeavour, in addition, takes care of dramaturgy part of discussion forums for TV Noe. She is also known as an author of following titles; Prison with a key within, Double side of a laziness, Power of an intercessory prayer, Lay Spirituality, Caricature of God.