Andrej a Gabriela Buriankovci

Andrej a Gabriela Buriankovci

Za 21 rokov spoločného manželského života sa stali rodičmi šiestich detí. Žijú v Bratislave. Andrej pracuje ako manažér v medzinárodnej IT spoločnosti. Gabriela je na materskej dovolenke a dobrovoľnícky pracuje ako prevádzková riaditeľka v Súkromnej materskej škôlke Pramienok. Spoluzakladali, moderujú a vedú neziskový projekt „Akadémia rodiny“, ktorý sa špecializuje na organizovanie kurzov pre rodičov a manželov s cieľom podporiť ich v nezastupiteľnej úlohe -- výchove detí. Pred niekoľkými rokmi aktívne odpovedali na povolanie do Opus Dei.
en sk