en sk
František Jakab

František Jakab

Vyštudoval Petrohradský elektrotechnický inštitút a od roku 1984 pôsobí na Katedre počítačov a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach. Roku 1998 založil uznávané Laboratórium počítačových sietí. Od roku 1999 koordinuje globálnu vzdelávaciu iniciatívu „Sieťový akademický program Cisco na Slovensku“ a v rokoch 2009 až 2013 pôsobil aj ako regionálny programový manažér spoločnosti Cisco zodpovedný za rozvoj programu v 11 štátoch bývalej Ruskej federácie. Odborne sa špecializuje na problematiku počítačových sieti. Je autorom viac ako 150 odborných publikácií. Dlhodobo sa aktívne venuje spolupráci akademickej sféry s priemyslom, problematike budovania inovačných centier, centier excelentného výskumu, vedeckých parkov a problematike startupov. Od roku 2007 pôsobí ako vedúci Výboru pre spoluprácu akademickej sféry s priemyslom pri Americkej obchodnej komore v SR a vedúci Aplikačnej sekcie Fóra pre komunikačné technológie. Úzko spolupracuje s IT Asociáciou Slovenska v pozícií koordinátora projektu eSkills for Jobs (IT FITNESS TEST). V roku 2006 získal významné ocenenie „IT osobnosť roka“ v SR a v roku 2010 výročnú cenu Americkej obchodnej komory v SR za rozvoj spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v SR. Je predsedom Sektorovej rady pre IKT a členom správnej rady Košice IT Valley.