Anton Ziolkovský

Anton Ziolkovský

Anton Ziolkovský je výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska. Pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Kňazskú vysviacku prijal v roku 2002, po nej dva roky pôsobil ako kaplán v Kežmarku. Od septembra 2004 do júna 2008 žil v Ríme. V roku 2008 ziskal licenciat na Papezskej univerzite sv. Gregorav Rime a v roku 2009 doktorat na Katolickej univerzite v Ruzomberku. V jeseni 2007 sa podieľal na založení Spoločenstva priateľov Ferka Skyčáka, ktoré vydáva teologický časopis Nové Horizonty, kde je výkonným redaktorom. Od októbra 2008 je predsedom občianskeho združenia Klub priateľov Ferka Skyčáka. Zároveň pôsobí ako odborný asistent na Katedre katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
en sk