Jakub Malota

Jakub Malota

Jakub Malota aktuálne študuje divadelnú fakultu VŠMU odbor bábkoherectvo. Zaujíma sa o verejné dianie, študoval v Kolégiu Antona Neuwirtha a rád umelecky spracováva filozofické či spoločenské témy.
en sk