MUDr. Ludmila Lázničková

MUDr. Ludmila Lázničková

Katolícka gynekologička pôsobiaca v Brne, je členkou CENAP. Bude hovoriť o svojom príbehu katolíckej gynekologičky v Čechách.