Maria_Dzurillova.jpg

Mária Dzurillová

Mária Dzurillová sprevádza deti programom Katechéz Dobrého pastiera. Oslovilo ju najmä prepojenie náboženskej výchovy s montessori pedagogikou, na ktorej je program postavený. Okrem detí sa venuje aj dospelým, ktorí rovnako pracujú s touto metódou.