Štefan Fábry

Štefan Fábry

Kňaz Žilinskej diecézy, v súčasnosti tajomník Diecéznej liturgickej komisie Žilinskej diecézy a člen Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Študoval na RKCMBF UK v Bratislave, doktorandské štúdium na CMBF UP v Olomouci. Je dlhoročným spolupracovníkom vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha pri vydávaní liturgických kníh a Rádia Lumen v otázkach liturgie.