zentner.jpg

Jakub Václav Zentner

Rímskokatolícky kňaz pôsobiaci v Kňažskom bratstve sv. Petra, ktoré sa snaží uchovať identitu tradičnej rímskej liturgie. Teológiu študoval v Nemecku a USA, po vysviacke pôsobil dva roky najmä v Nemecku. Od roku 2018 je kaplánom určeným pre veriacich, ktorí žiadajú slávenie Eucharistie a ďalších sviatostí v tradičnom rímskom ríte. Od roku 2019 je správcom farnosti a pútnicke miesto v obci Římov ako aj superiorom Domu sv. Jána Nepomuckého v Římově.