Je dnes v Cirkvi kríza viery, mravov alebo rozumu? Aký má byť postoj kresťana k post-modernej spoločnosti? Aký postoj majú kresťania zaujať voči liberalizmu?
Diskusia troch výnimočných intelektuálov Z USA, Veľkej Británie a Poľska o výzvach pre kresťanov v Cirkvi, v kultúre a v politike. Kresťanstvo a Katolícka cirkev dnes prechádzajú ťažkou skúškou: sexuálne škandály, kríza autority, neistota ohľadom vlastného učenia a náuky, rozdelenie medzi konzervatívnym a progresívnym prúdom v Cirkvi a to všetko v kontexte post-kresťanského sveta, ktorý sa zmieta vo svojich vlastných krízach. Ako môžu intelektuáli, spájajúci rozum s vierou Cirkvi pomôcť? A aký postoj majú dnešní kresťania zaujať voči odkresťančenej kultúre, ktorá už kresťanstvu nerozumie? Ak chcú žiť radikálne a autenticky Evanjelium, znamená to odkloniť sa od väčšinovej kultúry na spoločenskú perifériu a úmyselné vytvárať autentické kresťanské komunity? Alebo je možné žiť kresťanstvo aj v rámcoch súčasnej post-modernej kultúry a teda prijať jej pravidlá hry? A ako s post-modernou kultúrou majú kresťania komunikovať vo verejnom živote: stačí, keď sa obmedzia na argumenty prirodzeného rozumu, aby boli zrozumiteľní, alebo majú svoje pohľady na morálku a život podkladať aj Zjavením a biblicky, riskujúc nepochopenie a výsmech?  A ako majú dnes kresťania pristupovať k liberálnej demokracii, v ktorej sa nezriedka ocitajú v situácii utláčanej a nanajvýš tolerovanej menšiny, napriek tomu, že ju sami pomáhali budovať?
John Finnis

John Finnis

John Finnis pochádza z Austrálie no väčšinu svojej bohatej akademickej kariéry strávil na amerických a britských univerzitách, predovšetkým na Oxfordskej univerzite a na Notre Dame University v americkej Indiane. Bez pochýb ide o najvplyvnejšieho konzervatívneho právneho teoretika na svete. Jeho dielo Natural Law and Natural Rights položilo základy moderného návratu k tomistickej teórii prirodzeného zákona a je dnes už klasikou právnej filozofie. Medzi jeho bývalých študentov patria napríklad sudca Najvyššieho súdu Spojených štátov Neil Gorsuch, princetonský profesor politickej teórie a nestor americkej náboženskej pravice Robert P. George, či rektor Kolégia Antona Neuwirtha Martin Luterán. V januári 2019 v médiách zarezonovala neúspešná petícia študentov Oxfordskej univerzity za jeho odvolanie pre jeho údajne zaostalé názory, ktorú univerzita zamietla.
Rod Dreher

Rod Dreher

Rod Dreher je spisovateľ a žurnalista, ktorého najpredávanejšie knihy boli preložené do 12 jazykov. Venuje sa vzťahu medzi kresťanstvom a verejným životom. Je vedúcim editorom v The American Conservative, kde publikuje populárny blog o náboženstve, kultúre a politike, a taktiež často prispieva v iných žurnáloch. V roku 2017 bola jeho najpredávanejšia kniha ‚,Benediktova voľba“ označená v The New York Times za najdôležitejšiu náboženskú knihu desaťročia. V roku 2019 sa stala ďalším bestsellerom kniha „Live not by lies“, ktorá upozorňuje na niečo, čo označuje za prichádzajúci mäkký totalitarizmus. Knihu venoval pamiatke Otca Tomislava Kolakoviča, zakladateľa slovenskej podzemnej Cirkvi. Je členom Pravoslávnej Cirkvi žijúci so svojou manželkou a deťmi v Louisiane.

Dariusz Karlowicz

Dariusz Karlowicz

Dariusz Karłowicz patrí k najinšpiratívnejším poľským verejným intelektuálom súčasnosti. Povolaním filozof prednášajúci na Waršavskej univerzite, publicista a vydavateľ. Je šéfredaktorom filozofickej revue Politická teológia, ktorá analyzuje vzťah medzi filozofiou, náboženstvom a politikou. Pravidelne pripravuje televízny program „Treci Punkt Widzenia“ v poľskej verejno-právnej televízii TVP Kultura a publikuje v najčítanejšom poľskom týždenníku Sieci. Je autorom viacerých kníh napr. Sokrates a iní svätci, o vzťahu antickej filozofie a kresťanského myslenia u cirkevných otcov a tiež Arciparadox smrti – mučeníctvo ako filozofická kategória – skúmanie dôvodov pre hodnotu mučeníctva, ktoré vyšli aj v anglických prekladoch. Minulý rok mu v českom vydavateľstve CDK vyšla kniha esejí o dilemách poľskej kultúry Neokopírovaná budúcnosť. Je prezidentom vzdelávacej a štipendijnej nadácie Sv. Mikuláša. Karłowicz nie je typickým intelektuálom. Po skončení štúdii pracoval ako kreatívny riaditeľ vo svete reklamy a marketingu, bol tiež členom správnej rady poisťovne Allianz pre Poľsko. Spolupracoval na vzniku Múzea Varšavského povstania vo Varšave ako aj Centra myslenia Jána Pavla II. Je tiež autorom konceptu Trojkráľového sprievodu, ktorý sa od r. 2008 rozšíril do vyše 500 poľských miest. (Tento rok sa podobný sprievod po druhýkrát uskutočnil aj v Bratislave) Karlowiczovou témou je vzťah kresťanstva a súčasnej sekulárnej spoločnosti tak v kultúre ako aj v politike.