• Sú prejavy vychádzajúce z kresťanskej viery hate speech?
  • Kde sú hranice medzi podnecovaním k nenávisti a legitímnym svetonázorom?
  • Ako byť slobodný v ére neslobody?

Je rok 2021 rokom konca slobody v Európe? Päivi Räsänen, bývalá fínska ministerka a súčasná poslankyňa Európskeho parlamentu bola obvinená z údajného podnecovania nenávisti voči homosexuálom citovaním z Biblie. Hrozia jej dva roky za mrežami. Na obvinenie zareagovala slovami: “Prví kresťania sa nevzdali viery ani v jamách s levmi, prečo by som sa mala potom ja zrieknuť viery v súdnej sieni?"

Ako na túto novú situáciu reagovať v osobnom, kultúrnom i politickom živote?

Podujatie bude v angličtine a simultánne tlmočené do slovenčiny.

Päivi Räsänen.jpg

Päivi Räsänen

Poslankyňa fínskeho parlamentu od roku 1995 a bývala fínska ministerka vnútra v rokoch 2011-2015. Ako veriaca konzervatívna členka evanjelickej cirkvi kritizovala silnejúce pretláčanie práv sexuálnych menšín vo svojej rodnej krajine, za čo si vyslúžila začatie trestného konania voči svojej osobe za údajnú nenávisť voči homosexuálom.

Marián Čaučík

Marián Čaučík

Marián Čaučík bol aktivistom v podzemnej cirkvi. Je spoluzakladateľom Hnutia kresťanských spoločenstiev detí eRko a do roku 2020 bol riaditeľom charitatívneho programu Dobrá novina. Aktívne sa zapájal do programov rozvojovej spolupráce v Afrike. Pôsobí v strane KDH, za ktorú kandidoval vo voľbách do Európskeho parlamentu aj parlamentných voľbách na Slovensku. V roku 2018 získal vyznamenanie Pribinov kríž II. stupňa za zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

Rod Dreher

Rod Dreher

Rod Dreher je spisovateľ a žurnalista, ktorého najpredávanejšie knihy boli preložené do 12 jazykov. Venuje sa vzťahu medzi kresťanstvom a verejným životom. Je vedúcim editorom v The American Conservative, kde publikuje populárny blog o náboženstve, kultúre a politike, a taktiež často prispieva v iných žurnáloch. V roku 2017 bola jeho najpredávanejšia kniha ‚,Benediktova voľba“ označená v The New York Times za najdôležitejšiu náboženskú knihu desaťročia. V roku 2019 sa stala ďalším bestsellerom kniha „Live not by lies“, ktorá upozorňuje na niečo, čo označuje za prichádzajúci mäkký totalitarizmus. Dodnes bolo predaných viac než 120 000 kópii a bola alebo momentálne je prekladaná do najmenej ôsmych jazykov, zahŕňajúc slovenčinu. Knihu venoval pamiatke Otca Tomislava Kolakoviča, zakladateľa slovenskej podzemnej Cirkvi. Dreher strávil toto leto v strednej Európe ako hosťujúci výskumník na Danube Institute v Budapešti. Tento rok druhýkrát vystúpi na Bratislavských Hanusových Dňoch. Je členom Pravoslávnej Cirkvi žijúci so svojou manželkou a deťmi v Louisiane.

istvan-kiss.jpg

István Kiss

István Kiss je politológ a expert na medzinárodné vzťahy. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Dunajského inštitútu, ktorý šíri v Európe konzervatívne myšlienky. Študoval na Katolíckej univerzite Petra Pazmányho a na Edinburskej univerzite. Momentálne je na doktorandskom štúdiu na svojej Alma mater. Pracoval ako poradca predsedu maďarskej vlády a neskôr ako vedecký pracovník a následne aj ako vedúci vedecký pracovník v nadácií Századvég, ktorá sa snaží formulovať a ponúkať riešenia problémov maďarskej spoločnosti.

Ján Tomaštík

Ján Tomaštík

Ján Tomaštík je doktorandským študentom v odbore Politológia na Masarykovej univerzite v Brne, kde sa zameriava na politickú filozofiu a prirodzené právo. Medzi jeho bakalárskym a magisterským štúdiom absolvoval jednoročný akademický program v Kolégiu Antona Neuwirtha. Svoje magisterské štúdium zameral na otázky demokratizácie a ľudských práv, pričom v jeho diplomovej práci sa venoval vzťahu medzi katolíckym politickým myslením a liberálnou demokraciou po 2. svetovej vojne. V rokoch 2019 - 2020 pracoval ako Veritas Scholar v ADF International sídliacej vo Viedni. ADF je medzinárodná právnická spoločnosť, ktorej misiou je ochrana ľudských práv, vrátane práva na život, slobodu vierovyznania, slobodu prejavu, manželstva a rodiny. Od roku 2020 pracuje v slovenskej štátnej správe.