illustration-100
Zaži

BHD Light: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam

Priestor na stíšenie v ruchu letného večera.

Ježiš počas svojho pôsobenia na zemi povedal svojim apoštolom pamätné slová: ,,Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva“ (Jn 14, 27).

Rovnako sa prihovára aj nám v dnešnom čase s túžbou vnášať do našich sŕdc ten pravý pokoj prevyšujúci všetku chápavosť. Počas všedných dní sa pravdepodobne mnohí nechávame strhnúť lavínou zhonu dnešného sveta, v ktorom panuje zaneprázdnenosť a nepokoj. O to viac naša duša potrebuje načerpať silu priamo v náručí Pánovom.

Štvrtkový večer vo sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa ponesie v duchu hľadania strateného pokoja v nás samých i vo svete. Predstavte si ničím nerušenú atmosféru kostola - len vy, Pán Ježiš ukrytý v najsvätejšej oltárnej sviatosti, jemné svetlá sviečok a povznášajúca hudba. Priestor na tichú modlitbu či rozjímanie vám sprostredkujeme v centre mesta, v Kostole sv. Štefana (Kapucíni) počas nočnej adorácie v rámci podujatia BHD light.ADRESA:

Kostol sv. Štefana Uhorského (kapucíni, Ká-čko)

Župné námestie 10
Bratislava - Staré Mesto