• Prečo pápež kritizuje fungovanie súčasnej ekonomiky?
  • V čom je pápežova vízia inšpiratívna?
  • Môže byť ekonomika udržateľná aj spravodlivá?


The Economy of Francesco (Františkova ekonomika), je projektom, ktorý sa zameriava hlavne na mladých ekonómov, podnikateľov a akademikov s cieľom dať ekonomike dušu, aby sa stala spravodlivejšou, bratskejšou a udržateľnejšou. Tento projekt sa inšpiruje Františkom Assiským a jeho príkladom starostlivosti o najbiednejších, ako aj pápežom Františkom a jeho sociálnymi encyklikami, v ktorých analyzuje stav súčasnej spoločnosti, pomenováva problémové miesta slobodného trhu, nerovnosti v ekonomickom systéme a vyzýva na obnovu ekonomického modelu, s cieľom vrátiť do stredu ekonomiky človeka a starostlivosť o neho.

Mohli by sme namietať, že táto téma je výsostne doménou ekonómov. Ale je ekonómia, ktorá je spoločenskou vedou skutočne iba o výške hrubého domáceho produktu alebo maximalizácii zisku? Nemala by mať širší rozmer, napríklad aj sociálny, hodnotový, a pod.?

ZĽAVOVÝ KÓD na lístky a permanentky pre študentov/ZŤP/seniorov nájdete na stránke Spoločenstva Ladislava Hanusamaxresdefault.jpg

Ján Kovalčík

Ján Kovalčík je senior analytik. V minulosti pracoval na Inštitúte pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), kde sa zameriaval na tvorbu analýz a formulovanie odporúčaní na zefektívnenie verejných politík – najmä v doprave a v zdravotníctve. Od jesene minulého roka je členom tímu Plánu Obnovy na Úrade vlády.

ELE803a15_151746_16670445.jpg

Roman Češka

Roman Češka je bývalý český politik a expredseda výkonného výboru Fondu národného majetku. Je spoluzakladateľom úspešnej poradenskej firmy Value Added. Okrem ekonomických štúdií vyštudoval aj teológiu a 16 mesiacov pracoval ako hlavný ekonóm pražskej arcidiecézy. Ako sám hovorí, ak si môže vybrať, tak sa radšej s ľuďmi rozpráva o viere než o ekonomike. :)

zelenak.jpg

Karol Zeleňák

Karol Zeleňák pracuje v Národnej banke Slovenska ako expert v oblasti finančnej stability finančného sektora. Pred tým približne 10 rokov pracoval ako analytik verejných financií a bol súčasťou tímu pre tvorbu makroekonomických prognóz. Bol konzultantom rozvojového programu pri OSN (UNDP) pre oblasť verejných financií. Je externým poradcom KBS pre financie cirkvi.

Jan Heriban

Ján Heriban

Šéfredaktor portálu nm.sk. Vyštudoval masmediálnu komunikáciu v Trnave. Pracoval ako redaktor a moderátor v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen. Spolupracoval s náboženskou a športovou redakciou RTVS. Je ženatý, má jednu dcéru a žije v Bratislave.