• Ako reagovať, keď sa dospievajúci cíti ako iné pohlavie?
  • Majú byť študenti oslovovaní menom či rodom podľa ich preferencie?
  • K akým psychologickým a medicínskym rizikám to môže viesť?

Transgendrová vlna nenápadne prišla aj na Slovensko. Medzi mladými sa objavujú ľudia, ktorí sa cítia akoby uväznení vo svojom pohlaví. Mainstreamová kultúra tvrdí, že každý má mať právo verejne deklarovať tzv. gendrovú identitu, ktorú cíti a zároveň, že táto identita má byť rešpektovaná, aj keď vykazuje rozpor s pohlavnou identitou. Ak sa napríklad chlapec cíti ako dievča, má mať možnosť zmeniť si meno, byť oslovovaný zámenami ženského pohlavia a pod. Mení sa legislatíva. Ako by sme sa mali k týmto výzvam postaviť?

Pediatrička Dr. Christl Vonholdt ponúkne medicínsku a psychologickú argumentáciu, prečo by sa deťom nemala potvrdzovať gendrová identita, ktorá nezodpovedá ich biologickému pohlaviu. Potvrdzovanie tohto oddeľovania môže byť pre vývoj dieťaťa veľmi škodlivé. Dôležitá téma zvlášť pre rodičov, učiteľov, vychovávateľov, kňazov či pastorov, ktorí sa snažia reagovať pravdivo, citlivo a zároveň s rešpektom k prejavom krehkej identity mladých ľudí v oblasti gendrovej identity a sexuality.

Toto podujatie bude simultánne tlmočené do slovenského jazyka.

ZĽAVOVÝ KÓD na lístky a permanentky pre študentov/ZŤP/seniorov nájdete na stránke Spoločenstva Ladislava Hanusa


stiahnuť (2).jpg

Dr. med. Christl Ruth Vonholdt

Doktorka Christl Ruth Vonholdt je pediatrička na dôchodku, ktorá sa aktívne angažuje vo verejnom priestore. Svoju vedeckú činnosť zameriavala predovšetkým na skúmanie, ako (ne)zdravý vzťah otca/matky vplýva na rozvoj identity dieťaťa. Počas svojej kariéry sa venovala aj otázkam sexuality či genderu. V roku 2004 pred štátom obhajovala právo dieťaťa na otca a matku. Do roku 2017 bola riaditeľkou Nemeckého inštitútu pre mládež a spoločnosť (DIJG) a zároveň je členkou Pediatrického výboru pre psychosociálny rozvoj. V súčasnosti reční a píše aj na tému transgenderizmu, presadzuje ochranu detí a dospievajúcich pred citovým a sexuálnym zneužívaním a právo dospievajúcich na primerané a vhodné informácie o otázkach pohlavia, telesnosti, identity a sexuality. Pracovala v Nemecku, Južnej Afrike a Indii.

Mgr. Patrik Daniška

Patrik Daniška

Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Bol zakladajúcim členom občianskeho združenia Fórum života, v súčasnosti pracuje ako predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. (HFI). Záleží mu na ochrane života, rodiny a slobody. V týchto témach sa aj aktívne angažuje, či už prostredníctvom HFI, alebo Bratislavy za život. Je ženatý a má štyri deti. Je absolventom 2. semestra SLH.