• Čo (nie) sú ľudské práva?
  • Ako môžeme spolu žiť, keď nezdieľame spoločné hodnoty?
  • Kto je zodpovedný za ideologickú polarizáciu? Ako z toho von?

Ivan Krastev dlhodobo s istou nostalgiou upozorňuje na možný rozpad liberálného konsenzu v Európe a nástup autoritárskych režimov. Na druhej strane Ryszard Legutko namieta existenciu liberálneho konsenzu a upozorňuje na rozmáhajúce sa totalitné tendencie súčasného európskeho liberalizmu. Cieľom diskusie je filozoficko-politický stret dvoch ideových prúdov na priesečníku ľudských práv a hodnotových východísk oboch svetonázorov.

30% zľavu pre študenta, seniora a ZŤP možno uplatniť priamo pri kúpe lístka v Invitone.

Pri tomto podujatí bude zabezpečené simultánne tlmočenie.

Prihlás sa ako náš dobrovoľník a získaj vstup zadarmo!

Táto diskusia je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto podujatia podujatia výlučne zodpovedá Spoločenstvo Ladislava Hanusa.

Ivan Krastev

Ivan Krastev

Ivan Krastev je predsedom Centra pre liberálne stratégie a stálym členom Inštitútu pre vedy o človeku vo Viedni. Je zakladajúcim členom predstavenstva Európskej rady pre zahraničné vzťahy, členom správnej rady Medzinárodnej krízovej skupiny a členom správnej rady GLOBSEC. V rokoch 2015 - 2021 prispieval do denníka New York Times a v súčasnosti pôsobí ako redaktor Financial Times. Ivan Krastev napísal viacero kníh. Vyhral prestížnu cenu Lionela Gelbera za knihu The Light That Failed: Why the West Is Losing the Fight for Democracy, zároveň je držiteľom Ceny Jeana Améryho za európsku esejistiku za rok 2020.

ryszard antoni legutko

Ryszard Legutko

Ryszard Antoni Legutko (1949 - ) je označovaný za jedného z najväčších konzervatívnych európskych mysliteľov súčasnosti. Je profesorom filozofie na Jagelovskej univerzite v Krakove, kde sa špecializuje na antickú a politickú filozofiu. Do poľštiny preložil niekoľko platónskych dialógov. Napísal viac ako 20 kníh, v ktorých kriticky komentuje súčasnú politickú kultúru demokracie, liberalizmu a tolerancie. Veľkého ohlasu sa dočkala jeho Esej o poľskej duši (2008), v ktorej živo vykresľuje stratu historickej pamäti v súčasnej poľskej spoločnosti. V roku 2013 vydal monumentálne dielo Sokrates - filozofia spravodlivého človeka, za ktoré získal prestížnu Cenu Jozefa Mackiewicza. V roku 2007 bol poľským ministrom školstva, v súčasnosti je poslancom Európskeho parlamentu za stranu Právo a spravodlivosť a spolupredsedom skupiny konzervatívcov a reformistov.

profil_Luteran_300x300

Martin Luterán

Martin Luterán vyštudoval právo na Univerzite Komenského a právnu filozofiu na Oxfordskej univerzite v Anglicku. Vo svojom výskume na Oxfordskej univerzite sa venoval o. i. vzťahu práva a morálky, obzvlášť v kontexte ľudských práv. Svoje akademické príspevky prezentoval na konferenciách v Anglicku, Írsku, Kanade, Katare a na Slovensku. V roku 2002 založil Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktoré viedol do roku 2011. V súčasnosti je členom čestnej rady Spoločenstva Ladislava Hanusa. V r. 2009 založil a vedie Kolégium Antona Neuwirtha. Už niekoľko rokov prednáša a vedie semináre o etike a prirodzenom zákone pre stredoškolákov, vysokoškolákov, ako aj pre odbornú verejnosť.