illustration-092
Filozofia

PLATÓNOVA JASKYŇA: Zbytočné filozofovanie?

Prednáška a rozhovor o tom, prečo (nielen) veriaci potrebuje filozofiu.
Moderátor:
  • Načo je filozofia?
  • Môže pomôcť, keď strácam vieru?
  • Načo mudrovať, nestačí milovať?

Filozofia je obskúrna, zložitá, nudná rozprava, ohýbanie slov, pohanská náhrada náboženstva... Alebo naopak, je jediným spôsobom, ako rozumieť realite, pomocníčkou a strážkyňou viery? Rozhovor s tomistickým filozofom Petrom Dvořákom o vzťahu filozofie a kresťanskej viery a o tom, či má filozofia čo ponúknuť pre lepší život.

30% zľavu pre študenta, seniora a ZŤP možno uplatniť priamo pri kúpe lístka v Invitone.

UPOZORNENIE: Toto podujatie nebude vysielané v rámci online permanentky.

Prihlás sa ako náš dobrovoľník a získaj vstup zadarmo!

Kúp si vstupenku!

vstupenka celodenná vstupenka permanentka

Spoznaj rečníkov!

dvorak

Petr Dvořák

Petr Dvořák je filozof a vedecký pracovník na Filozofickom ústave Akadémii Vied v Českej Republike. Od roku 2010 vedie tím ľudí na Oddelení pre štúdium antického a stredovekého myslenia, ktoré sa zaoberá filozofiou, logikou a teológiou od predsokratových čias až po raný novovek. Peter Dvořák sa zameriava vo svojom výskume na dejiny scholastickej filozofie a logiky vo vzťahu k súčasnej analytickej filozofii.

robert toth

Róbert Toth

Róbert Tóth je informatik a zároveň filozof. Absolvoval inžiniersky program informačných technológií na Vysokom učení technickom v Brne. Po ročnom štúdiu v Kolégiu Antona Neuwirtha a letných seminároch o prirodzenom zákone na Witherspoon Institute v Princetone sa rozhodol študovať filozofiu na Trnavskej univerzite s polročným pobytom na Katolíckej univerzite Leuven. Magisterský stupeň ukončil s vyznamenaním na University of St Andrews v Škótsku v roku 2018. Momentálne dokončuje doktorandský výskum Platónovho esencializmu na Trinity College v Dubline. Od roku 2021 je akademikom vo vysokoškolskom programe Kolégia Antona Neuwirtha, kde vedie tutoriály z morálnej a politickej filozofie. Okrem toho technicky zastrešuje chod Akadémie veľkých diel a spolupracuje v jej metodickom tíme.