illustration-100
Zaži

BHD LIGHT: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom

Priestor na stíšenie v ruchu letného večera.

Počas večernej adorácie v Kostole sv. Štefana (Kapucíni) by sme všetkým návštevníkom radi dopriali čas na oddych od svetských starostí, zastavenie sa a spočinutie v tichu, v osobnom stretnutí nás samých s nebeským Otcom. Aspoň na okamih odložme bremená všedného dňa, obráťme sa k Bohu celým svojím srdcom a nechajme sa obnoviť. V pokojnom prostredí chrámu, skláňajúc sa pred vyloženou sviatosťou oltárnou mu môžeme vzdávať vďaky a chvály, priniesť svoje radosti aj starosti. Pri osobnej modlitbe nás budú obklopovať ligotajúce sa svetlá sviečok a povznášajúca duchovná hudba.


Vstup voľný.

UPOZORNENIE: Toto podujatie nebude vysielané v rámci online permanentky.

Prihlás sa ako náš dobrovoľník!