• Kto je to kresťanský politik?
  • V čom je rozpor medzi kresťanstvom a liberalizmom?
  • Kde je hranica medzi princípom a pragmatizmom?

Diskusia politických lídrov o vzťahu kresťanstva a politiky. Je rozdiel medzi kresťanom v politike a kresťanským politikom? Ak áno, v čom? Môže kresťanský politik nehlasovať za návrhy, ktoré kresťanské svedomie odporúča (ochrana nenarodených...) či hlasovať za také, ktoré neodporúča (registrované partnerstvá...)? Môže sa niekedy uchýliť k politickej ľsti, aby nevystrašil spojencov či liberálnejších voličov? A naopak, čo ak sa  kresťanstvom iba zaštiťuje kvôli politickému prospechu?

Diskusia s politikmi o tom, čo prinieslo posledné volebné obdobie (pandémia, vojna...), čo sa (ne)zmenilo, o programe do volieb a aj o tom, ako sa ako kresťania v politike vyrovnávajú s požiadavkami viery v čoraz sekulárnejšej a polarizovanejšej spoločnosti.

Anna Záborská

Anna Záborská

MUDr. Anna Záborská predsedníčkou politickej strany Kreťanská únia. Patrí k najvplyvnejším a najaktívnejším poslancom presadzujúcim ochranu života, rodiny a práv rodičov vychovávať svoje deti podľa vlastného svedomia. Angažuje sa ako ľudskoprávna aktivistka (spoluzakladala Fórum života a Slovenskú spoločnosť pre rodinu). Je tiež aktívna v mimovládnych organizáciách ako napríklad Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Kolégium Antona Neuwirtha, Slovenská katolícka charita a Hnutie katolíckych žien. Je dcérou významného humanistu, politika, diplomata a disidenta MUDr. Antona Neuwirtha.

heger.jpg

Eduard Heger

Eduard Heger je predseda politickej strany Demokrati, bývalý premiér a minister financií vo vláde Igora Matoviča. Je členom vodcovského tímu Spoločenstva pri Dóme sv. Martina v Bratislave. Pred vstupom do politiky pôsobil ako manažér.

Milan Krajniak

Milan Krajniak

Milan Krajniak je podpredsedom hnutia SME Rodina a bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Takisto bol členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a predsedom výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ. Za základné bezpečnostné hrozby považuje medzinárodnú migráciu, blízke vojenské konflikty a taktiež závažnú hospodársku a finančnú kriminalitu. Je autorom kníh „Úspešní politici slovenských dejín“, „Doktrína štátu“ a „Banda zlodejov“. Založil a publikoval v internetovom médiu Konzervatívny výber.

Milan Majerský

Milan Majerský

PaedDr. Milan Majerský je predseda politickej strany Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a od 1. decembra 2017 predseda Prešovského samosprávneho kraja. V minulosti bol najprv mestský poslanec a v rokoch 2014 – 2017 primátor mesta Levoča.

Michal Čop

Michal Čop

Je dramaturgom festivalu Hanusove dni a členom redakcie denníka Štandard. Vyštudoval politológiu, je absolventom Kolégia Antona Neuwirtha a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Žije v Snine.