• Čo môže povedať matematický génius, teológ a filozof dnešnému človeku?
  • Prečo sa k Pascalovi hlásia tak katolíci ako aj protestani?
  • Oplatí sa staviť si tzv. "Pascalovu stávku"?

Blaise Pascal, ktorého 400. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname, bol fenomenálny vedec: matematik, fyzik, ale aj filozof, prozaik a teológ. Napriek krátkemu životu (39 rokov) po ňom ostalo množstvo zaujímavých objavov a myšlienok, ktoré významne ovplyvnili Európu a Západnú civilizáciu. Jeho život zameraný na hľadanie pravdy a prežívanie viery s dôrazom na osobnú skúsenosť Boha je inšpirujúcim tak pre katolíkov ako aj pre protestantov. Pascal inklinoval k sv. Augustínovi, k jansenizmu, mal spory s Jezuitmi... Jeho tzv. Pascalova stávka o tom, prečo sa oplatí staviť na Božiu existeciu, vzbudzuje vášne dodnes... Diskutovať budú protestantský teológ a cirkevná historička s katolíckym filozofom a matematikom.

Gašpar Fronc

Gašpar Fronc

Mons. Gašpar Fronc je katolícky kňaz. Prednáša filozofiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Venuje sa otázkam filozofie prírody a s ňou súvisiacimi témami vzťahov medzi teológiou, prírodnými vedami a matematikou. Predmetom jeho záujmu sú témy, ktoré mnohí považujú za údajné konflikty, predovšetkým renesančné podoby heliocentrizmu a otázky darwinizmu. Druhou oblasťou záujmu sú témy slobody, zodpovednosti a ľudských práv.

Pavel-Henes

Pavel Hanes

Prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD. pôsobí na Katedre teológie a katechetiky KTK na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od jej založenia v roku 1993. V rokoch 2002-2003 bol aktívnym členom prekladateľskej komisie Slovenskej biblickej spoločnosti, pripravujúcej ekumenický preklad slovenskej Biblie, konkrétne knihy Jób, spolupracoval na tvorbe krížových odkazov v tomto preklade Biblie. V r. 2019 bol prezidentom SR menovaný za profesora teológie. V súčasnosti je prof. Hanes garantom filozofie pre teológov, apologetiky a starozmluvných predmetov, vyučovaných v rámci Bc. a Mgr. študijných programov študijného odboru teológia. Popri svojej bohatej domácej prednáškovej aktivite káže a prednáša aj v zahraničí na základe pozvania viacerých zahraničných teologických inštitúcií, v rámci svojej odbornosti absolvoval viacero odborných zahraničných stáží.

Daša Leeder

Daša Leeder

Momentálne sa venuje práci s deťmi v cirkvi. Vyštudovala evanjelikálnu teológiu v Banskej Bystrici, kde sa v rámci bakalárskej práce venovala téme jansenizmu u Blaise Pascala. S manželom a dvoma deťmi žije v Banskej Bystrici.

Simon_head

Šimon Sádovský

Šimon Sádovský pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Počas doktorátu sa vedecky venoval oblasti formálnych jazykov a automatov. Teraz na univerzite vyučuje predmety v tejto oblasti. Živí sa aj ako programátor. Je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa, kde v rámci ročného akademického programu vedie viaceré semináre, z ktorých má najradšej ten o diele Ortodoxia od G. K. Chestertona. Svoj voľný čas rád trávi pri hokeji, vo vinohrade a konzervovaním zrúcaniny Katarínka. Je ženatý. Napriek tomu, že s manželkou žije v Bratislave, je hrdý na svoj rurálny pôvod.

Lukáš Krivošík

Lukáš Krivošík

Lukáš Krivošík pochádza z Prievidze, vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského. Pracoval ako redaktor časopisu .týždeň, kde mal na starosti rubriku Ekonomika a Klub. Momentálne je redaktorom Konzervatívneho denníka Postoj. Knihu Neži v lži od Roda Drehera preložil z angličtiny do slovenčiny. Lukáš je absolvent semestrálneho programu a člen Spoločenstva Ladislava Hanusa.