bartek.jpg

František Bartek

Publicista a autor podcastu Eros, ktorý sa venuje sexualite a vzťahom. Je absolventom Katolíckej univerzity v Ružomberku a Medzinárodného teologického inštitútu v rakúskom Trumau so zameraním na manželstvo a rodinu. Pôsobil v neziskovom sektore, ale aj v Národnej rade Slovenskej republiky. Momentálne pracuje v rámci Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. S manželkou žije v Bratislave.