JanBalaziaFoto.jpg

Ján Balážia

Ján Balážia je ženatý a má dve dnes už dospelé deti. Dlhé roky sa venuje téme mužskej spirituality a vzťahu otcov so synmi. So svojimi poznatkami a skúsenosťami sa delí v projekte Otec & syn, ktorého je spolurealizátorom a v dvoch brožúrkach - Príbeh vzťahu otec a syn; Otec a dcéra - ako vznikli naše problémy.