en sk

Organizátor festivalu BHD, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, deň sviatku svojho patróna Sv. Juraja z Kapadócie (24. 4.) oslávi modlitbou akatistu k svätcovi. Akatist je starobylá modlitba východnej tradície, oslavný hymnus, ktorého názov pochádza z gréckeho Ἀκάθιστος Ὕμνος, znamenajúce «nesedavý hymnus», pretože sa pri nej na znak radosti a vďaky celý čas stojí. Najznámejším a najstarším je akatist k presvätej Bohorodičke, ktorý vznikol ako poďakovanie za záchranu Konštantínopolu pri obliehaní v roku 626. V slovanskom svete existujú aj mnohé iné akatisty, ako napr. akatist k Ježišovi Kristovi, k Duchu Svätému, ďakovný akatist, a tiež akatisty k rôznym svätým, o.i. aj k svätému a slávnemu veľkomučeníkovi Jurajovi. Sv. Juraj dodnes požíva medzi kresťanmi veľkú úctu. Zvlášť si ho ctia vojaci, skauti a vôbec všetci, čo chápu svoj život ako dobrý boj v službe Kristovi. Pozývame všetkých spolu s nami zažiť bohatstvo kresťanskej viery a kultúry.