Pastirčákove meditatívne básne v zbierke s tým najkratším možným názvom "V" nezastierajú, že v nich ide o dialóg s Bohom. Preto je to veľmi osobná poézia, vyžadujúca otvorenosť hľadaniu a načúvaniu. Popri básňach blízkych modlitbám sú tu texty o pokore a hľadaní životnej rovnováhy, ale i o strachu a existenciálnej podstate človeka. Básne pôvodne napísané v tichu Levočskej hory na BHD zaznejú v autorskom čítaní v hudobnom doprovode Pjoniho kompozícií. Bližšie info o Pastirčákovej zbierke je na stránke Artfora.
Daniel Pastirčák

Daniel Pastirčák

Slovenský kazateľ, esejista, prozaik, básnik, scenárista, dramatik, výtvarník a prekladateľ. Dvoma slovami: renesančný človek. Rozsahom záujmov a nadaní renesančný, spôsobom premýšľania celkom dnešný. Dnešný, ale nepodplatný plytkej dobe s rýchlymi odpoveďami na bez uváženia položené otázky. Pastirčák ide do hĺbky. Je trpezlivý pri hľadaní správneho okamihu, dôležitej emócie, výrazného zážitku, ovplyvňujúceho porozumenia. Je mu dané nahmatávať pulz doby - v maličkostiach aj v ich presahoch. Medzi jeho diela patria básne V, esej V tieni mŕtveho Boha či dráma Vrchol v hmle.
Pjoni (Jonatán) Pastirčák

Pjoni (Jonatán) Pastirčák

Hudba stretávala Pjoniho už od detstva. Na ceste do snov mu rodičia púšťali minimalistické kompozície od Stevea Reicha. Na základnej škole založili s kamarátom Adamom Matejom post-punkového Tucana. Neskôr sa obaja vydali na sólovú cestu do elektroakustických kontinentov. Pjoniho kompozície pre čelo a fragmenty drone-ambientných plôch plynule prechádzajú cez územia minimalizmu až k hmlám šumivej elektroniky. Občas pri tom zablúdi do temných zákutí alternatívneho hip-hopu.