en sk
Filozofia

SEX: OSLOBODZUJE ČI ZOTROČUJE?

Moderátori:
Je voľný prístup k sexu podmienkou ozajstného šťastia? Zrovnoprávňuje antikoncepcia ženy s mužmi? Aká je úloha štátu v otázke sexuálnej slobody?
Ľahký prístup k lacnej antikoncepcii je v západnom svete väčšinovo vnímaný ako základná nevyhnutnosť. Navyše sa argumentuje, že ak by ženy nemali ľahký prístup k antikoncepcii a interrupciám, ich postavenie by bolo horšie než pozícia mužov, pretože by čelili veľkým znevýhodneniam plynúcim z materstva a rodičovstva. Toto presvedčenie je s istotou proti učeniu Katolíckej cirkvi, ale aj iných kresťanských cirkví. Prednáška s následnou diskusiou má ambíciu ponúknuť odpovede na otázky, či postoj cirkví je dostatočný dôvod pre štát, aby antikoncepciu viac nepodporoval a potraty zakázal, či má tento postoj oporu aj v rozumových argumentoch, ktoré sa týkajú všetkých a či je podpora antikoncepcie zo strany štátu podporou ženskej slobody. Takisto vyvstane otázka, či je rozumné, ak sa ktokoľvek stavia proti antikoncepcii a hlása sexuálnu zdržanlivosť.   HELEN M. ALVARÉ Helen M. Alvaré je profesorka práva na George Mason University, prednáša na rôznych univerzitách a pravidelne prispieva do amerických médií. Je poradkyňou Svätej stolice v záležitostiach týkajúcich sa žien, manželstva a rodiny a úcty k ľudskému životu a konzultantkou programu News televíznej stanice ABC. V minulosti pôsobila ako poradkyňa pre Americkú konferenciu katolíckych biskupov v prípadoch súvisiacich s adopciami, eutanáziou a zákonmi, týkajúcimi sa vzťahu štátu a cirkví. 10 rokov pracovala pre sekretariát Pro-Life Activities a predsedala komisii vyšetrujúcej prípady sexuálneho zneužívania v arcidiecéze Philadelphia. Vo svojej vedeckej práci sa pravidelne venuje súčasným kontroverzným otázkam súvisiacim s manželstvom, rodičovstvom a novými reprodukčnými metódami. Na Slovensko prichádza so sériou prednášok na rôzne témy.