en sk
Aké sú názory fotografov na náboženstvo a vieru? Čím ich téma viery inšpiruje a k akým otázkam ich privádza? Čo chcú svojimi fotografiami ukázať?
Diskusia troch fotografov slovenskej špičky, ktorí nie sú veriaci, ale na ich fotkách často vidieť Boha. Každý z nich má za objektívom iný pohľad na vieru a život. Pokúsime sa odhaliť, čo ich na náboženstve fascinuje, aké otázky im náboženstvo kladie a k akým záverom pre ich život privádza. Ukáže sa aj, v čom sa líši ich umelecké ponímanie fotografovania a akého ducha nesú ich snímky. Diskusiu bude moderovať Veronika Čopíková, v pozadí premietneme snímky od všetkých troch hostí.   Andrej Bán V .týždni (aj mimo .týždňa) rád fotografuje a píše, prináša reportáže prevažne z krízových oblastí vo svete, ale aj z krízových oblastí z domova. Za svoj druhý domov považuje Balkán, Kaukaz, Pakistan, Haiti a iné destinácie, kam sa rád vracia. Pracoval pre viaceré české, slovenské a zahraničné časopisy, vydal dve fotografické monografie (Iné Slovensko a Kosovo), je spoluautorom viacerých dokumentárnych filmov (napríklad Tisovy stíny alebo My zdes). V roku 1999 založil organizáciu Človek v ohrození. Nemá rád anonymné internetové diskusie, pivo a skupinu Elán. Najradšej je na ceste.   Boris Németh Boris Németh sa zaoberá dokumentárnou a reportážnou fotografiou, ktorej počiatky siahajú do roku 2006 k sérii o resocializačnom zariadení Antona Strholca, Flash of Light. Tento vizuálne veľmi presvedčivý dokumentárny cyklus je jedným z jeho prvých a zároveň prelomových. Počas nasledujúcich dvoch rokov venoval Németh pozornosť projektu Slovníkový dokument. Nafotografované snímky dopĺňal definíciou z výkladového slovníka dodávajúcou fotografiám nové súvislosti, ktoré by inak zostali neodhalené. V rokoch 2007 až 2011 vznikla Némethova „slovenská“ séria Slovakia im lovin it, zatiaľ čo začína pracovať na projekte Europe. Cyklu, ktorý prepája niekoľko európskych krajín, sa venuje do týchto dní. V súčasnosti pokračuje v dokumentárnom projekte, ktorý mapuje vizuálne, sociálne a kultúrne premeny Slovenska. Boris Németh vystavoval na Slovensku a vo viacerých zahraničných krajinách (napr. Mexiko, Francúzsko, Poľsko, Grécko, Nemecko), pôsobil v Poľsku a v Holandsku ako artist in residence. Je zastúpený v SNG.   Matúš Zajac Umelecké vzdelanie získal na pražskej FAMU a VŠVU. Pracuje na dlhoročných súboroch Komunity,Podoby viery, Imigranti, Konfrontácie miest - Ázia a Portréty.  Spolupracuje s vydavateľstvami a časopismi ako sú napr. .týždeň, Vydavateľstvo Michala Vaška,  Vydavateľstvo Kalligram, Dumont, PolyGram, BMG, AB40, Im Berlín, atď. Od roku 2003 je fotografom NR SR a od vzniku obrazového týždenníka .týždeň /2005 / je kmeňovým fotografom. Je zakladajúcim členom fotografickej skupiny Rovnými nohami a Združenia Phos, od roku 2007 prednáša fotografiu na rôznych workshopoch a školách, najčastejšie spolupracuje ako lektor dokumentárnej fotografie s Domom fotografie v Bratislave. Od roku 2009 je pedagógom  žurnalistickej fotografie na katedre žurnalistiky  Katolíckej univerzity v Ružomberku a od roku 2011 je aj pedagógom na katedre žurnalistiky, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bol nominovaný v kategórii najlepšia novinárska fotografia za rok 2007, 2010 a 2011. V roku 2012 získal novinársku cenu za najlepšiu fotoreportáž HoPe za rok 2011. Autorove fotografie uverejnené v časopise .týždeň boli ocenené v obrazovom editovaní  prvým a tretím miestom v súťaži The best of Photojournalizm 2011. V roku 2011 vydal svoju prvu autorskú knihu Podoby viery na ktorej pracoval 20 rokov. V roku 2012 bol ocenený na Slovak Press Photo tretou cenou a na Czech Press Photo druhou cenou.  Pravidelne vystavuje svoju voľnú tvorbu ( Slovensko,Taliansko, Nemecko, Česká republika, Francúzko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, USA, Poľsko,Egypt, Rumunsko atď). Žije a tvorí v Bratislave.