Aké sú najväčšie výzvy Slovenska z pohľadu kresťanskej kultúry? Kam smerujeme v náboženstve, politike, ekonomike a kultúre? Ako reagovať na výzvy dneška?
  Martin Luterán Martin Luterán M. Jur, M. Phil, D. Phil vyštudoval právo na Univerzite Komenského a právnu filozofiu na Oxfordskej univerzite v Anglicku. Vo svojom výskume na Oxfordskej univerzite sa venoval o.i. vzťahu práva a morálky, obzvlášť v kontexte ľudských práv. Už niekoľko rokov prednáša a vedie semináre o etike a prirodzenom zákone pre stredoškolákov, vysokoškolákov, ako aj odbornú verejnosť.  Je spoluzakladateľom Spoločenstva Ladislava Hanusa  a bol jeho prvým predsedom. V súčasnosti je členom čestnej rady SLH. Je spoluzakladateľom a rektorom Kolégia Antona Neuwirtha.   Anna Záborská MUDr. Anna Záborská vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine. Od roku 1990 pôsobila v politike za KDH ako poslankyňa v NRSR, podpredsedníčka KDH pre zahraničnú politiku a v súčasnosti druhé funkčné obdobie pôsobí ako poslankyňa Európskeho parlamentu. Je členkou frakcie EPP a členkou výborov pre rozvoj,  pre práva žien a rodovú rovnosť,  pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí  a členkou Delegácie pre vzťahy s Kanadou.  Je členkou čestnej rady Spoločenstva Ladislava Hanusa.   Ján Šimulčík Ing. PhDr. Ján Šimulčík vyštudoval bioinžinierstvo na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na CMBF Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2003 absolvoval rigoróznu skúšku z odboru histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je autorom viacerých historických publikácii, napr. Svetlo z podzemia (Z kroniky katolíckeho samizdatu 1969 – 1989), 1997,  Čas svitania (Sviečková manifestácia – 25. marec 1988),  2003 a i. Je členom čestnej rady Spoločenstva Ladislava Hanusa.   Monika Klobušická Mgr. Mgr. Monika Klobušická vyštudovala politológiu na Trnavskej univerzite a právo na Bratislavskej vysokej škole práva. V štátnom sektore pracovala na tlačovom oddelení Ministerstva spravodlivosti SR a ako riaditeľka tlačového oddelenia Ministerstva vnútra SR, kde bola zodpovedná za celkovú stratégiu a komunikáciu inštitúcie. V súčasnosti pracuje ako hlavný komunikačný konzultant pre Slovenskú advokátsku komoru, zároveň zastupuje funkciu hovorkyne Slovenskej bankovej asociácie. Je spoluzakladateľkou agentúry  Devon Communication, v ktorej pôsobí od roku 2011. Je tiež spoluzakladateľkou Spoločenstva Ladislava Hanusa a v súčasnosti je členom  jeho čestnej rady.
Martin Luterán

Martin Luterán

Martin Luterán vyštudoval právo na Univerzite Komenského a právnu filozofiu na Oxfordskej univerzite v Anglicku. Vo svojom výskume na Oxfordskej univerzite sa venoval o.i. vzťahu práva a morálky, obzvlášť v kontexte ľudských práv.  Svoje akademické príspevky prezentoval na konferenciách v Anglicku, Írsku, Kanade, Katare a na Slovensku. V roku 2002 založil Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktoré viedol do roku 2011. V súčasnosti je členom čestnej rady Spoločenstva Ladislava Hanusa  V r. 2009 založil a vedie Kolégium Antona Neuwirtha. Už niekoľko rokov prednáša a vedie semináre o etike a prirodzenom zákone pre stredoškolákov, vysokoškolákov, ako aj pre odbornú verejnosť.
en sk