Timotej Križka

Timotej Križka

Timotej Križka je filmár a fotograf. Jeho základnou témou je hľadanie ľudskej identity v konotácii s vnútornou slobodou. Vo filmovej tvorbe má za sebou množstvo filmov a obrazových esejí. Jeho najvýznamnejším dielom je projekt o ľudskej slobode zvaný Pokojní v nepokoji, kde mapuje príbehy politických väzňov pre dnešného človeka, v ktorých sa snaží ukázať, ako byť naozaj slobodný a nezávislý od vonkajších okolností.

Ján Tkáč.jpeg

Ján Tkáč

Pôsobí ako šéf komunikácie v pápežskej nadácii ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Študoval hudbu na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK a neskôr dirigovanie a cirkevnú hudbu na University of Cambridge. Štúdium hudby dopĺňal filozofiou i teológiou na rôznych letných školách a kurzoch v Strednej Európe a v USA. Popri štúdiách pôsobil v mediálnej a komunikačnej oblasti v rôznych médiách ako redaktor, moderátor a autor, spolupracoval na mnohých občianskych kampaniach a tiež na niekoľkých volebných kampaniach. Ako hudobný pedagóg dnes spolupracuje so vzdelávacou skupinou Citadela. Jeho texty môžete nájsť v Postoji, Štandarde, denníku SME, či v .týždni a počuť ho môžete aj v Rádiu Mária. Od marca 2021 je kreatívnym manažérom časopisu Verbum. Je bývalým predsedom spoločnosti absolventov Kolégia Antona Neuwirtha a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Šimon Ondruš

Šimon Ondruš

Šimon Ondruš je pouličný básnik, reklamný tvorca a vášnivý filmár. V jeho živote zohráva najdôležitejšiu úlohu dych, duch a chôdza. Píše básne na prianie na písacom stroji, v ktorých sa snaží zasnúbiť prirodzenú radosť s prapravdou každodennosti.
Jana Hulová

Jana Hulová

Jana Hulová je mentorka, prekladateľka a tanečníčka. Je členkou súboru tanečného divadla Bralen.
Anna Čonková

Anna Čonková

Anna Čonková vyštudovala herectvo na DAMU. Momentálne účinkuje vo viacerých divadlách.
Milan Adamčiak

Milan Adamčiak

Milan Adamčiak bol autor vizuálnej poézie, skladateľ a konceptuálny umelec. Jeho tvorbu uvidíme v interpretácii Anny Čonkovej, herečky, a Jána Tkáča, speváka a dirigenta.
MOdFLpd0SiSsxCFnHliMuw.2560_tefan-Vandal-Chrappa.jpg

Pišta Vandal Chrappa

Pišta Vandal Chrappa (Štefan Chrappa) je moderátor, autor, vydavateľ, hudobník. Moderuje relácie na Rádiu Slovensko, Devín, okrem iného v relácii Reflektor spolu s Jaroslavom Daniškom a Jurajom Šústom glosuje dianie v domácej i svetovej kultúre, filozofii, vede, náboženstve a kritickom myslení. V televízii moderoval spolu s Adelou Banášovou program Najväčší Slovák. Vedie vydavateľstvo Limerick, hrá a spieva v kapelách Čad a Vandali. Napísal niekoľko kníh, napríklad Pekelná muzika alebo Lotrove kázne.