en sk
Cirkev

Kde je to tá katolícka kaviareň? (Café Neuwirth)

Otvorená diskusia katolíckej kaviarne s jej kritikmi
Moderátori:
Je výtlak SLH a KAN v slovenskej spoločnosti zdanlivo neviditeľný, nenápadný, alebo negovaný? Čo je viac - naša spoločná viera alebo naša rozličná politika? Aká je a aká by mala byť slovenská cirkev v 21. storočí?
Vstup: 3€ V liberálnych kuolároch v poslednej dobe zaznieva výčitka. Kde sú katolíci, s ktorými by sa dalo vecne a rozumne diskutovať vo verejnom priestore? Výčitka často smeruje ku Kolégiu Antona Neuwirtha a Spoločenstvu Ladislava Hanusa, ktoré sa venujú práve vzdelávaniu a príprave mladých kresťanov do verejného života. V tejto diskusii budú predstavitelia katolíckej kaviarne diskutovať so svojimi kritikmi. Je táto výčitka oprávnená alebo naopak iluzórna? Je výtlak SLH a KAN v slovenskej spoločnosti zdanlivo neviditeľný, nenápadný, alebo negovaný?