en sk
Zlyhávajú orgány verejnej žaloby pri presadzovaní práva? Je výber modelu orgánov verejnej žaloby rozhodujúci pre právny štát? Ako čeliť pocitu bezmoci v snahe o dosiahnutie spravodlivosti?

Všetci vnímame korupciu ako neriešiteľný problém, ktorý sa z roka na rok iba zhoršuje. Nové korupčné kauzy často prekonávajú tie predchádzajúce a vzbudzujú v nás hnev, rozhorčenie a frustráciu. Faktom je, že strácame dôveru v inštitúcie, predovšetkým v justíciu. Ako z toho von?

Prednáška neústupnej, neúplatnej, neúprosnej a pritom spravodlivej a uznávanej právničky, prezývanej aj český “Cattani”, nám prinesie odpoveď ako riešiť tento stav justície, ako sa zasadiť za právo a spravodlivosť a ako posilovať právny štát. Predstaví nám jej ideu reformy justície a do akej miery je rozhodujúci model štátneho zastupiteľstva a jeho nezávislosť od exekutívnej moci. Jej životný príbeh štátneho zamestnanca v službách občanov presviedča, že zmena k lepšiemu je možná, nie však bez námahy, odbornosti a občianskej angažovanosti.
Lenka Bradáčová

Lenka Bradáčová

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. (1973, Roudnice nad Labem), je od roku 2012 vrchnou štátnou zástupkyňou v Prahe a zároveň aj prezidentkou Únie štátnych zástupcov v Českej Republike. Po prirovnaní k systému slovenskej justícii je teda šéfkou druhého najvyššieho úradu prokuratúry v krajine – jednej z najsledovanejších justičných pozícii vôbec - a vedie úniu združujúcu všetkých českých štátnych zástupcov.

Táto rešpektovaná právnička dozorovala niekoľko mediálne známych káuz, napríklad prvú fázu prípadu korupcie stredočeského hejtmana a poslanca ČSSD Davida Ratha, prípad vraždy chlapčeka Honzíka Rokose, kauzu vraha Miroslava Ritticha či prípad kontroverznej privatizácie "Mostecké uhelné".

Lenka Bradáčová vyštudovala právnickú fakultu Karlovej univerzity, ktorú absolvovala v roku 1998 so ziskom ceny Karla Engliše pre najlepších študentov spoločenskovedných disciplín. V roku 2001 získala doktorát v odbore verejného práva a začala svoje pôsobenie ako štátna zástupkyňa v Litoměřicích. Už po dvoch rokoch bola menovaná námestníčkou krajského štátneho zástupcu v Ústí nad Labem. Je zároveň lektorkou na Justičnej Akadémii a Policajnej Akadémii.

Časopis Forbes ju v roku 2013 vyhlásil za ženu s najväčším vplyvom na dianie v Česku a české Hospodárske noviny ju v roku 2012 a 2013 vyhlásili za prvú dámu TOP 5 žien verejnej sféry.