en sk
Kardinál Burke bude celebrovať votívnu sv. omšu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu podľa Misála vydaného po II. Vatikánskom koncile. Vo svojej homílii kardinál povzbudí veriacich, aby konkrétnymi spôsobmi pestovali úctu k Božskému Srdcu a zamyslí sa aj nad manželstvom a rodičovstvom ako znameniami Božej lásky a vernosti.