Spoločnosť

Najlepšia škola

Diskusia predstaviteľov rôznych typov škôl o tradičných a nových trendoch vo výchove a vzdelávaní
Ako má vyzerať úspešný absolvent vašej školy? Akými prostriedkami to chcete dosiahnuť? Aké miesto má vo vašej škole viera?
Vstup: 5€/3€ (študent)