en sk
Pôjde o prvú tridentskú omšu celebrovanú biskupom v Bratislave po liturgickej reforme v r. 1969. Kardinál Burke bude celebrovať tzv. prelátsku omšu zo sviatku sv. Pavla z Kríža, ktorý v tradičnom liturgickom kalendári pripadá na 28. apríla. Vo svojej homílii kardinál predstaví tohoto zaujímavého a inšpirujúceho svätca.