en sk
Spoločnosť

Všetci zomrieme (Café Neuwirth)

Na rovinu o našej konečnosti s ľuďmi, ktorí sprevádzajú starých a chorých
Moderátori: