en sk
Teológia

Obnova v duchu svätom po slovensky (Café Neuwirth)

Diskusia o fenoméne chválových a charizmatických spoločenstiev v slovenskej cirkvi, spoločnosti a politike
Moderátori:
Ako vyzerá žite viery v chválovom spoločenstve? Čím to je, že chválové spoločenstvá vznikajú v dnešnej dobe ako “huby po daždi”? Čo sa môže iné kresťanské spoločenstvá naučiť od charizmatikov v občianskej a politickej angažovanosti?
Vstup: 3€ Charizmatické a chválové spoločenstvá sú jednou z najživších častí Cirvki na Slovensku ale aj vo svete. Charizmatická spiritualita medzi niektorými budí odstup. Pre iných je to skutočný priestor pre znovuobjavenie svojej viery a autentický kresťanský život. V diskusii sa budeme rozprávať so spoločensky angažovanými členmi chválových spoločenstiev a s predstaviteľom slovenskej cirkvi o fenoméne chválových spoločenstiev v slovenskej cirkvi. V čom sú chvály iné od oratka alebo erka, v čom sú si podobné? A čo hovorí populárnosť chválových spoločenstiev o dnešnej cirkvi, dnešnom Slovensku a dnešných mladých?