en sk
Taizé modlitby pravidelne už tretí rok organizuje rehoľa jezuitov v Bratislave a jezuitský chrámový zbor Chorus Salvatoris v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa. Tieto stretnutia prebiehajú vždy o 20.15 v posledný piatok v mesiaci okrem decembra, júla a augusta.
Na Slovensku sme sa spevmi Taizé modlili už počas komunizmu. Vytvorili sme pre vás priestor dozvedieť sa viac a pokračovať v ich histórii. Vzťahy medzi Taizé a Slovenskom začali vznikať v šesťdesiatych rokoch. Komunita z Francúzka vysielala od roku 1962 bratov a mladých ľudí do krajín strednej a východnej Európy, v tajnosti. Mali byť blízko tým, ktorí boli uväznení za hranicami vlastnej krajiny. Tieto kontakty boli dlho udržiavané v najväčšej utajenosti. Jedným z najdôležitejších prvkov Taizé modlitby je spev. Krátke spevy opakované znova a znova dávajú modlitbe meditatívny ráz. Prostredníctvom krátkeho textu vyjadrujú nejakú základné skutočnosť viery, ktorá je ľahko uchopiteľná mysľou. Tým, že sa slová veľakrát opakujú, preniká táto skutočnosť postupne celou bytosťou. Meditatívny spev sa tak stáva spôsobom načúvania Bohu.