en sk
  • Dá sa k živej viere dočítať a preargumentovať?
  • Čo môžu dnešnému človeku ponúknuť Danteho verše?
  • Ako mocne môže poézia pôsobiť na ľudskú dušu a ducha?
Každý z nás má svoj vlastný zápas s Bohom: a niektorí sa k svojej živej viere takpovediac dočítajú a preargumentujú. Dejiny cirkvi poznajú mnoho príbehov intelektuálnych konverzií: od Augustína a jeho klasických Vyznaní až po Johna Henryho Newmana a jeho Apologie pro vita sua. Prvé verše Danteho Božskej Komédie boli takto zlomovými pre Roda Drehera. Zlomený a zamotaný v depresiách po tragickej smrti svojej mladšej sestry, čítanie Danteho diela viedlo Drehera k tomu aby svoj život opäť raz - a s Božou pomocou - chytil pevne do svojich vlastných rúk. V tejto prednáške sa s nami Dreher podelí o tom, ako Dante zachránil jeho život. A tiež ako môže zachrániť ten váš.
Rod Dreher

Rod Dreher

Rod Dreher je svetoznámy rečník a publicista. V súčasnosti je jedným z najznámejších komentátorov vzťahu kresťanstva a verejného života. Pravidelne publikuje na portáli The American Conservative, písal tiež pre New York Times, The Wall Street Journal, či National Review. Je autorom niekoľkých kníh, medzi inými "Ako Ti Dante môže zachrániť život", kde píše o vlastnej konverzii na katolicizmus, či "Benediktova voľba", ktorá je azda vôbec najdiskutovanejšou knihou medzi kresťanskými a konzervatívnymi intelektuálmi v posledných rokoch. V USA je tiež známy ako prísny kritik katolíckej cirkvi a jej postupov v súvislosti so škandálmi vo veci sexuálneho zneužívania mladistvých. Pokrývanie škandálov ho ako mladého novinára priviedlo ku konverzii od katolicizmu na pravoslávie.