en sk
Čo znamená, že žijeme v post-kresťanskej dobe? Sú kresťania ešte na Západe vítaní alebo sme odkázaní na exil z verejného života?
Vychýrený komentátor New York Times David Brooks o Dreherovej knihe píše, že ide o najdôležitejšiu knihu o náboženstve tejto dekády. Dreherova posledná kniha bola preložená do mnohých jazykov, vyšla okrem iného aj v češtine a slovenčine. Ústredným Dreherovým tvrdením je, že dnešná doba na Západe je definitívne post-kresťanská: kresťanský svetonázor viac nie je vítaný ani tolerovaný vo verejnom priestore. Znamená to, že cirkvi držiace sa stáročného pravého učenia napríklad vo veciach dôstojnosti života a ľudských práv, sa musia pripraviť na to, že budú pod čoraz veľkým tlakom zo strany médií, štátu či podnikov. Ako poukazuje Dreher, už v roku 1981 avizoval svetoznámy katolícky filozof Alisdair MacIntyre, že kresťanstvo sa so svojím učením čoskoro stane hlavnému prúdu postmodernej západnej spoločnosti nezrozumiteľným. Dreherova odpoveď? Tak ako sv. Benedikt z Nursie započal obnovu západnej civilizácie po páde Ríma usporiadaným životom svojich mníchov podľa Regule, tak aj dnešní kresťania sú povolaní vytvárať intencionálne komunity, v ktorých budú pestovať autentický kresťanský život. Znamená to stiahnuť sa z kultúry a izolovať sa z verejného života, aby bolo možné uchovať a ustrážiť vieru s nádejou, že niekedy v budúcich dobách kresťanstvo opäť prekvasí Západnú civilizáciu? Alebo je možné žiť Benediktovu voľbu aj uprostred mesta?
Rod Dreher

Rod Dreher

Rod Dreher je svetoznámy rečník a publicista. V súčasnosti je jedným z najznámejších komentátorov vzťahu kresťanstva a verejného života. Pravidelne publikuje na portáli The American Conservative, písal tiež pre New York Times, The Wall Street Journal, či National Review. Je autorom niekoľkých kníh, medzi inými "Ako Ti Dante môže zachrániť život", kde píše o vlastnej konverzii na katolicizmus, či "Benediktova voľba", ktorá je azda vôbec najdiskutovanejšou knihou medzi kresťanskými a konzervatívnymi intelektuálmi v posledných rokoch. V USA je tiež známy ako prísny kritik katolíckej cirkvi a jej postupov v súvislosti so škandálmi vo veci sexuálneho zneužívania mladistvých. Pokrývanie škandálov ho ako mladého novinára priviedlo ku konverzii od katolicizmu na pravoslávie.