en sk
  • Oslabujú liberálne elity silné kultúrne a náboženské identity?
  • Prichádzajú totalitné tendencie aj zo súčasného liberalizmu?
  • Aký je vzťah liberálnych elít k migrácii, terorizmu, gender ideológii či rodine?
O kríze demokracie sa dnes veľa hovorí v kontexte s populizmom, nacionalizmom a extrémizmom. Poľský politický filozof Karłowicz to však vidí inak a prichádza s provokatívnou tézou: hlavný problém európskej demokracie nie je v populizme. Naopak, problém je, že demokracie prestávajú byť demokraciami a stávajú sa aristokraciami s vládnucou liberálnou elitou. Vo svojej prednáške: Kríza európskej liberálnej demokracie – príbeh o tom, ako ľud stratil vplyv na politiku ukáže historické, filozofické aj politické príčiny tejto zmeny ukáže, že za súčasnou krízou stojí práve vzbura ľudu, ktorý nemá dosah na politické riadenie štátov. Karłowicz sa na prednáške bude venovať reakcii Európy na migráciu, terorizmus i chápanie rodiny a predstaví viacero provokatívnych téz. Napríklad, že genderová ideológia je okrem iného snahou elít rozbiť rodinu a oslabiť silné identity. Liberáli povedia, že iba takto nás vedia ochrániť pred fašizmom. Karłowicz však oponuje tým, že totalitné tendencie dnes prichádzajú aj z opačného smeru... Ako prípravu na diskusiu s Karłowiczom dávame do pozornosti jeho novú knihu: Nekopírovaná budúcnosť, poľské dilemy 21. storočia, ktorá vyšla v r. 2018 v renomovanom českom vydavateľstve CDK.
Dariusz Karlowicz

Dariusz Karlowicz

Dariusz Karłowicz patrí k najinšpiratívnejším poľským verejným intelektuálom súčasnosti. Povolaním filozof prednášajúci na Waršavskej univerzite, publicista a vydavateľ. Je šéfredaktorom filozofickej revue Politická teológia, ktorá analyzuje vzťah medzi filozofiou, náboženstvom a politikou. Pravidelne pripravuje televízny program „Treci Punkt Widzenia“ v poľskej verejno-právnej televízii TVP Kultura a publikuje v najčítanejšom poľskom týždenníku Sieci. Je autorom viacerých kníh napr. Sokrates a iní svätci, o vzťahu antickej filozofie a kresťanského myslenia u cirkevných otcov a tiež Arciparadox smrti – mučeníctvo ako filozofická kategória – skúmanie dôvodov pre hodnotu mučeníctva, ktoré vyšli aj v anglických prekladoch. Minulý rok mu v českom vydavateľstve CDK vyšla kniha esejí o dilemách poľskej kultúry Neokopírovaná budúcnosť. Je prezidentom vzdelávacej a štipendijnej nadácie Sv. Mikuláša. Karłowicz nie je typickým intelektuálom. Po skončení štúdii pracoval ako kreatívny riaditeľ vo svete reklamy a marketingu, bol tiež členom správnej rady poisťovne Allianz pre Poľsko. Spolupracoval na vzniku Múzea Varšavského povstania vo Varšave ako aj Centra myslenia Jána Pavla II. Je tiež autorom konceptu Trojkráľového sprievodu, ktorý sa od r. 2008 rozšíril do vyše 500 poľských miest. (Tento rok sa podobný sprievod po druhýkrát uskutočnil aj v Bratislave) Karlowiczovou témou je vzťah kresťanstva a súčasnej sekulárnej spoločnosti tak v kultúre ako aj v politike.