en sk
celovečerná adorácia zakončená polnočnou svätou omšou.
  • A Ježiš im zasa povedal: "Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života." (Jn 8,12)
Celý týždeň si chceme klásť otázku "Koho nasledujem(e)?" Koho nasleduješ ty osobne? BHD Light je našou odpoveďou na túto otázku. A Ježiš im zasa povedal: "Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života." (Jn 8,12) BHD Light bude našou spoločnou modlitbou. Modlitbou, ktorej podstatou je vyjadrenie našej túžby po Bohu, ktorého chceme nasledovať. Našu modlitbu začneme v adorácii Jediného v Eucharistii, ktorá bude miestami doprevádzaná spevom a meditáciami pripravenými bratislavskými rehoľníkmi. O pol noci zakončíme náš spoločný čas svätou omšou, ktorú bude celebrovať kňaz sprevádzajúci Spoločenstvo Ladislava Hanusa - Štefan Žarnay.