en sk
illustration-071
Spoločnosť

KHD talks - ženy Novembra 89

Príbehy aktériek, manželiek a dcér tribúnov Novembra 89.
Moderátori:
  • Ako ich revolúcia vtiahla do deja?
  • Ako November 89 poznačil ich vzťahy?
  • Priniesla zmena režimu aj lepšiu spoločnosť?
V rámci formátu BHD talks prinášame sériu krátkych a úderných vstupov žien, ktoré zohrali dôležitú úlohu v boji za slobodnejšiu a demokratickú spoločnosť počas revolúcie v novembri 1989. Je to vzácna príležitosť pozrieť sa na revolučné časy ženskými očami a srdcom. Ako prežívali revolučné roky ženy- manželky a dcéry tribúnov novembra, či priame aktérky novembrových udalostí? Ako reflektujú s odstupom tridsiatich rokov svoje vtedajšie angažovanie? Konali by rovnako? Hostkami budú:
Ľuba Blaškovičová - členka krajského koordinačného výboru OF-VPN
Marta Čarnogurská - manželka disidenta Jána Čarnogurského
Laura Dittel - zakladajúca členka OF-VPN v Moldave nad Bodvou
Kristína Neuwirthová - členka mestskej rady OF-VPN
Agnesa Piasecká - členka OF-VPN, kooptovaná členka rady národného výboru
Judita Štofková - prvá kooptovaná námestníčka košického primátora Kopnického