en sk
Príďte spolu s nami poďakovať Bohu za jeho diela, ktoré cez nás tvorí a talenty, ktoré nám dal. A zároveň stretnite organizátorov, dobrovoľníkov KHD a členov Spoločenstva Ladislava Hanusa.